Eilerasciai, poezija, proza, eiles

Kitas eilėraštis »

Zuikelis Gruodžio pūgoje

Pūgos šuoliuoja
Per girią baltą.
Pilkas zuikeli,
Ar tau nešalta?

Ką pasikloji,
Kuo užsikloji,
Ar drabužėlį
Šiltą nešioji?

Ar neužpustė
Tavo trobelės,
Tos, kur prie slenksčio
Samanom želia?

Ar židinėly
Ugnužė dega,
Ar kepa krosny
Kiškių pyragas?

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Žila žiemužė

Šiaurys už lango ūžė:
Žu žu! Žu žu! Žu žu!–
Balta žiemužė atėjo pamažu
O jos vaikučiai laukė su slidėmis kieme.
Žiemužė baltaplaukė pasakė jiems: „Eime!“
Nusivedė į kalnus ji daug mažų draugų,
Ir veidukus, ir delnus patrynė ji sniegu.
Dabar tai bus nešalta, ir žaisti jie galės
Žiemužę baltą baltą visi vaikai mylės.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Žiemos šventė

Baltas zuikis po egle
Šoka polką su lape.
Balto miško meškinai
Strypinėja dyvinai

Visur balta, visur šalta-
Eglė apsivilko paltą.
Baltutėliais kailiniais
Pasipuošęsmišks žais

Alkana tiktai zylutė
Atskubėjo pas Daivutę-
Paklebens į jos duris,
Pusrytėlių paprašys.

Ir darbštuolis Aivariukas
Vikriai po kiemelį sukas:
Trupinėlių beria saują
Ir linksmai namo keliauja.

Malonu tik tąsyk švęsti,
Kai nereikia alkio kęsti.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Žiemos pirkelė

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria,
O jų šakelės žalios
Su sniego kepure.

Parkutė
Baltu stogu –
Dengta
Švelnia vata

Po stogu
Daug kiškiukų,
Stirnelė
Apsnigta

Rikiuojasi pušelės
Palaukėj ties giria.
Balta, šilta pirkelė
Su sniego kepure.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Vyturys

Spinduliai per lauką bėga
Ir sutirpdo baltą sniegą.
Žiemkentėli, pabudai?
Ant pečių šalti ledai.

Žiemkentėlis ledą kala,
O rankelės žalios šąla.
- Vyturėli, negaliu.
Eikš, paskambink varpeliu.

Vyturėlis nuskambėjo,
Piktas ledas subyrėjo.
- Vyturėli, ačiū tau,
Aš saulelę jau matau.

Uždainavo žiemkentėlis,
Petelius žalius iškėlęs.
Saulė šildo ugnele,
Vyturėlis - giesmele.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Voverės mokykla

Mūsų mokykla šalia –
Po pušaite, po žalia.

Atsistojus prie lentos,
Tuoj diktantą padiktuos:

- Jei nesaugosim dantų,
Nesukrimsim riešutų.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Sniego senis

Ties daržu,
Ties daržu
Stovi senis su ražu.
Styro ūsai –
Pagaliukai,
Blyksi akys –
Du angliukai

Skrybėlė šiaudinė,
Nosis –
Burokinė
O ant sniego senio nosies,
Ant ilgosios,
Raudonosios
Šoka žvirblis laibakojis,
Trypinėja
Apšarmojęs
- Tu, žvirbleli,
Tu, čirkšly,
Ant stogų
Pašokt gali,
Ne ant senio nosies,
Nosies
Raudonosios
Neužpykink sniego senio,
Neužpykink
Besmegenio.
Bus, žvirbleli, negražu,-
Duos tau senis
Su ražu.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Sidabrinė žiema

Bus tylu, kad ir tu atbusi.
ir per sodą ryte eidama
Tu laiminga lengvai atsidusi:
- Pagaliau sidabrinė žiema.

Blyškiai šyptelės saulė per ūką,
Paukštė šūktels girioj viena,
ir blizgės lyg žavus atvirukas
Po sniegu užpustyta diena.

- Ak, kaip greitai prabėgo dienelė,-
Pagalvok vakare migdama.
Apie žiemą gražiausią dainelę
Tyliai tyliai dainuoja mama.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Senelės pasaka

Apšerkšniję mūsų žiemos -
Balta, balta - kur dairais -
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas -
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.

Apie trečią brolį Joną -
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę - žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.

Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal. . .
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! -

Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu -
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo -
O jos pamotė pikta
Bet senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Senas kilimas

Ant grindų patiestas,
Margas tartum miestas,
Niekieno nemylimas
Sielvartavo Kilimas:

- Mano broliai pasakose
Juodvarniais lakioja.
Visas Paukščių Takas – jų,
O aš čia, po kojomis.
Naktį tarakonų,
Dieną batų minamas, -
Atsiminkit, ponai:
Jūs – ne mano giminės!

Tarakonai krebžda,
Buriasi kampan…
- Pasakykit kregždėms –
Skauda širdį man!

Spinta spaudžia šoną,
Stalo kojos širdį… –
Kaip ji plaka, ponai –
Argi jūs negirdit?

Ak, kaip skauda galvą man,
Ir gėles raudonas, -
Ar gyvent taip galima
Pasakykit, ponai!

Juk įaudė spindinčią
Man svajonių juostą –
Sapnuose skraidinti
Vaikelius mažuosius.

Ir turiu aš viltį –
Spindulį pro langą –
Vienąsyk pakilti
Mėlynon padangėn.

Nepavytų ponios
Raganos ant šluotų,
Trečią brolį Joną
Iš bėdos vaduotume.

Debesin išmestume
Katiną Piratą,
Perskristume miestų mes
Nuostabių paradą:

Kabutes ir Tašką
Nieko Sau ir Gal,
Ir ledų Itališkų
Apeninų kalnus.

Tarp ledų balčiausių
Baltos meškos irias, -
Mes papusryčiautume
Stotyje „Plombyras“…

Dieną lempos gęsta,
Neužges tik viltys –
Sykį iš knygelės
Mes drauge pakilsim.

Jei patiko eilėraštis vaikams - palike'ink ir paspausk +1 ;)