Eilerasciai, poezija, proza, eiles

Kitas eilėraštis »

Vakaro stebuklas

Mane nuliūdino ta rudenio diena:
Beprasmiški darbai artojo ir kirtėjo
Ir juodo traukinio mechaniška daina,
Tačiau į vakarą stebuklas priartėjo, -

Vanduo apsirengė melodija kuklia,
Pabudusi šviesa į šaltą srovę metės,
Švelnių atodūsių šilkiniam patale
Bučiavo angelo krūtis nepilnametės.

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Spalis

Ateina Spalis. Renka tartum bulves
Šlapius, žemėtus darbus nuo laukų,
Skaičiuoja, kad nė vienas neprapultų -
Reikės Balandžiui atiduot laiku.

O rytą sniegenos kieman atskrido -
Žiemos nelauktos pirmos telegramos.
Ir vėjas išlėkė į Antarktidą
Ieškoti šilto palto Žemei-mamai.

Žiema toli, bet jau matyt nuo stogo,
Kaip Senis Šaltis varstosi batus…
Ir neša laiką laikrodžiuose žmonės
Ne iš namų dabar, o į namus.

Rūdija žiogo smuikas ant dirvono,
Ir taisos vabalai visi miegot -
Tik vienas – kvailas – trečias brolis Jonas
Išjoja naktį Vasaros ieškot.

Bet kurgi ta šalis, tas stiklo kalnas,
Kur karalaitė Vasara užmigo? -
Nejok tik, Jonai, Šiaurėn – ten negalima, -
Žiūrėk, ateina Lapkritis pro Rygą…

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Sielos paveikslas

Po žemu ir pilku dangumi
Aš einu palenkęs galvą
Ir mąstau, kaip sielai artimi
Tie tušti laukai ir kalvos
Rudenio mieguistam nykume.

Kojas vilkdamas drėgna žeme,
Prieinu lapuočių mišką
Ir stebiu, kaip ore tingiame
Raudoni, gelsvi, išblyškę
Supas lapai – negyvi drugiai –

Ir pusiau nusilapoję
Medžiai stūkso tartum kaliniai,
Nuplakti rimbu kandžiuoju,
Šalty kūnais, virpančiais gailiai,
Ant jų kabant paskutiniams skarmalams.

Akys, klaidžiokit laukais, pakol sutems!
Tas rudens paveikslas, mano
Siela, tau patinka, nes jame
Atpažįsti kraštą, kur gyvena
Tavo liūdesys ir pilkuma.

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Rugsėjis

Rugsėjis švelnus kaip kailiukas katės,
Jis Vasarą šiandien namo išlydės,
Miške pakabintą drabužį jos žalią
Jis šiąnakt nuspalvins kaip vaiko knygelę,

Dažus išsirinkęs pačius tobuliausius
Darbuosis, kad būtų gražesnis pasaulis,
Nes rytą svečiuosis baikšti ir balta
Kaip meilė pirmoji – Pirmoji šalna.

Visai nėr kada pailsėt – juk valdys
Dienų ir naktų čia tik trisdešimt jis,
O reikia į lauką rugius išlydėti
Ir bulvių vaikus parsivesti į klėtį.

Danguj Paukščių Tako remontas dar tęsias,
Bet naktį jau lekia sparnuoti ekspresai,
Kad liūdnas keleivis namus prisimintų —
Apšviest reikia Lietuvą lapų žibintais,

Bet vėjas sušvilpia – ilgiau nebelauks čia
Rudens traukinys – ir pakyla kaip paukščiai
Maži kalendoriaus lapeliai nuo stalo…
Miškai muša būgną. Girdi? Eina Spalis…

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Rugsėjis

Po langais iš ryto
Obuolių prikrito.
Gelsta klevo lapas –
Rudenėli, labas!

Paskutinės gėlės
Liūdi vasarėlės.
Su rugsėju šnekas
Baltas smėlio takas.

O mažiesiems gera –
Sąsiuviniai šnara,
Šviečia pirmas lapas –
Mokyklėle, labas!

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Ruduo

MERDI žemė - paslika ligonė,
Ruduo ir vėtra - jie tik du.
Užniko liepą be malonės,
Užnikę žvigdo.

Vėtra šėlo, o šėlimas fėjos,
O siutimas, ak tu!
Ir ruduo šakose glamonėjos -
Meilė rudenio naktų.

Tai nusipurtė lapus ir žemė,
Raudodama: kol greit?..
Vėtra cypauja ir šlama
Po lapus: - All right!

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Ruduo

Skrenda gervės, skrenda žąsys
Liūdi pievos be gėlių.
Eina broliai, eina sesės
Į mokyklą takeliu.

Lėkit paukščiai! Susitiksim.
Kai sugrįšit po žiemos. -
Niekad niekad nepaliksim
Mes tėvynės mylimos.

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Rudienielis

Jau ateia Rudienielis
Ataias unt man Janielis,
hey, hey, Janielis.
Atalas unt źirga szirma,
Kuris man miłeia pirma,
hey, hey man pirma.
Zirgu szirmu, auksa bałnu,
Ligiams piewam, auksztu kałnu,
Sidabrinieys musztukieleys,
Źiemcziugotays judiłelieys.
Su łapini kiepurieły,
Su paauksota szabłeły.
Ir ijoias kieman musu,
Kłaus, ar ira kas isz jusu,
Pasakik mieła Aniełe,
Kur ir Tiewas, Matiniełe.
Wienas łaskas ium praszisiu,
Trumpay czienay pasganisiu.
Bałtas mataw sienas griczias,
Szierawotas łunginiczias,
Piłnas darźas diemedielu,
Rutu, auksa dabilelu,
Wienu szolu warstu minie,
Bus yi giera gaspadinie.
O kad łoska butu Diewa,
Ir Aniełes, Maczias, Tiewa,
Sugaditu mums su Aniu,
Kad wadinczia sawa paniu.

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Rudens žodžiai

Ateina rudenys per pievų žiedus,
Per žalio miško lapelius,
Taip šalta rytmetį, paukštelis nebegieda
Ir nebežydi žiedas, pilnas ir gražus.

Koks mėlynas dangus! Danguj akutės gailios
Kas vakarą graudina mus.
Prisirenka širdy daug ilgesio, daug meilės
Berašant rudenio žodžius.

Netrukus kris ant tako snaigės
Ir nebebus jau taip jauku –
Viskas pasauly vieną kartą baigias.
Kartu neamžinas ir tu – žmogus.

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)

Rudens vargonėliai

Apėjęs darželį, kol dienos dar žiba,
Ir vėl apsižvalgęs po visą sodybą,
Stebiu, kad nei rūtų, nei rožių vainiko
Beveik nebeliko

Po viso, kas verpės, ir raizgės, ir grūdos,
Vien drykso, vien klojasi samanos rudos
Ir to, kas dar skursta, kas dar tebevysta,
Širdis nepažįsta

Štai mano gegužės vyšnelė didžturtė -
Ją degino saulė ir darganos purtė
Žiedais apsikrovus, ji tarpo kadaise -
Nūnai ji bevaisė

Ant stūkso už vartų liepelė palaikė -
Pavasario kasos, gaurai išsidraikė,
Ir skraistė nuskuro - kiek nori, dairykis,
Tai visas laimikis!

Bet sveikink, širduže, ir delčią, kaip duoklę -
Grąžins tavo žiedus slaptinga švytuoklė,
Atželdins voratinkliais klotas rugienas -
Aš, skurdęs, ne vienas

Jei patiko eilėraštis apie rudenį - palike'ink ir paspausk +1 ;)